นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

sp2.jpg (0)

File Address:
sp page builder more »
Tag: joomla
By นายแสงเทียน   PermaLink
created: 27 November 2020 15:39   Modified: 27 November 2020 15:39 [ Report Abuse ]

sp1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
sp page builder มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): joomla  sp page builder
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2563 15:33   แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2563 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1.jpg (0)

File Address:
สมัครเข้าใช้งาน more »
Tag: สมัครใช้งาน canva
By Support จ๋า...   PermaLink
created: 26 November 2020 13:29   Modified: 26 November 2020 13:29 [ Report Abuse ]

bold.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตกแต่งเป็นตัวหนา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีตกแต่ง line chat เป็นตัวหนา
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2563 15:30   แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2564 23:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

10.jpg (0)

File Address:
วิธีดาวน์โหลดรูป more »
Tag: วิธีดาวน์โหลดรูป
By Support จ๋า...   PermaLink
created: 25 November 2020 15:29   Modified: 25 November 2020 15:30 [ Report Abuse ]

9.jpg (0)

File Address:
วิธีใส่เอฟเฟกต์ข้อความ more »
Tag: วิธีใส่เอฟเฟกต์ข้อความ
By Support จ๋า...   PermaLink
created: 25 November 2020 15:29   Modified: 25 November 2020 15:29 [ Report Abuse ]

8.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิธีเพิ่มข้อความ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีเพิ่มข้อความ
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2563 15:28   แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2563 15:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิธีจัดการข้อความ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีจัดการข้อความ
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2563 15:28   แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2563 15:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิธีใส่รูป มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีใส่รูป canva
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2563 15:27   แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2563 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิธีลบรูป มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีลบรูป canva
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2563 15:26   แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2563 15:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]