นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

greenoffice7aug20202.jpg (0)

File Address:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว more »

greenoffice7aug_2020_3.jpg (0)

File Address:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว more »

pdf2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pdf มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pdf
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 11:18   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 11:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pdf1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pdf มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pdf
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 11:17   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

unnamed.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Mo มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): building
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2563 11:20   แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2563 11:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Watcharin2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Watcharin2.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 กรกฎาคม 2563 15:19   แก้ไข: 22 กรกฎาคม 2563 15:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Watcharin.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Watcharin.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 กรกฎาคม 2563 15:10   แก้ไข: 22 กรกฎาคม 2563 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

piroon_resize.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พิรุณ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พิรุณ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:23   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pornprawee_resize.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pornprawee มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พรปวี
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:23   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

paitoon_resize.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
paitoon มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ไพฑูรย์ แก้วทอน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:22   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]