นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

bic.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
จักรยานสุขภาพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): จักรยาน  สุขภาพ
โดย เนาวรัตน์ สอิด   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 15:40   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ซ่อมเครื่อง.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ซ่อมเครื่อง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ซ่อมเครื่อง
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 15:39   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pornpitra.o2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คนสวย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พรพิตรา
โดย อะกิ๊บ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 14:38   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

แปลงผัก.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แปลงผักลอยน้ำ มีต่อ »

floating.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แปลงผัก มีต่อ »

sb.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผอ.สมศักดิ์ กับแตงกวาจากแปลงผักลอยน้ำ มีต่อ »

themeking9pink-icon.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Theme King9 (PINK) มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme  king  pink
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 10:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

icon-themeking9-pink.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Theme King9 (Pink) มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme  king  pink
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 10:22   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

headblogking9.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทรงพระเจริญ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทรงพระเจริญ
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:50   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_1902.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตักบาตร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:27   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]