นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

kapook_43522.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
animation มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): animation
โดย THE MOON   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2550 10:35   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kapook_43520.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
animation มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): animation
โดย THE MOON   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2550 10:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kidsback6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kidsback มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background
โดย Kon1Kon   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2550 03:30   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kidsback5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kidsback5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background
โดย Kon1Kon   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2550 03:11   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

hdblogkon9.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
hdblogkon9 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): headblog
โดย Kon1Kon   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 23:55   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

117.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
117 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 23:53   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

116.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
116 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 23:52   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

115.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
115 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 23:52   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

114.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
114 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 23:51   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

113.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
113 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 23:39   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]