นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

bodybottom.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
body มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): body  pic  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 21:28   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

body.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
body มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): body  pic  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 21:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sideuy.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
side มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะ  pic  side
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 21:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

headbg3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
headbg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): headbg
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 13:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

39-5184.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
BioClock III มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bioclock iii
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 09:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

room92.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ห้องโถง 9 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 09:19   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

room91.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ห้องโถง 9 1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 09:18   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

room8.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ห้องโถง 8 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 09:18   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

room7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ห้องโถง 7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 09:17   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

room6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ห้องโถง 6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 09:17   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]