นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Diary4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หัวบ๊ลอค มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): blog
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 ตุลาคม 2550 17:30   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

job2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตกแต่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หัวบล๊อค
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 ตุลาคม 2550 17:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pink_rose_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
r มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): backgroung
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 ตุลาคม 2550 05:19   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

headbg2_copy.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
f มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): headbg
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 ตุลาคม 2550 05:05   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

headbg1_copy.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
h มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): h
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 ตุลาคม 2550 05:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

MYBG4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
headbg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): headbg
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 ตุลาคม 2550 05:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Bird(4)[1].jpg (0)

File Address:
bird more »
Tag: uy
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 19 October 2007 17:33   Modified: 01 June 2011 15:31 [ Report Abuse ]

Bird(1)[1].jpg (0)

File Address:
bird more »
Tag: uy
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 19 October 2007 17:32   Modified: 01 June 2011 15:31 [ Report Abuse ]

Blue_hills.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กก
โดย เจนนี่   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:50   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Sunset.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กก
โดย เจนนี่   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:47   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]