นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

ภาพนิ่ง1.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เชือกล้อมโลก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2550 18:37   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bodyuy.jpg (0)

File Address:
body more »
Tag: body  pic  อุโยะ
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 06 November 2007 15:48   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]

poster2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โปสเตอร์แปลงผักลอยน้ำ2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): แปลงผักลอยน้ำ  ผักตบชวา  ลุ่มน้ำปากพนัง  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง  corin
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2550 15:09   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

poster1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โปสเตอร์แปลงผักลอยน้ำจากผักตบชวา1 มีต่อ »

bodybottom.jpg (0)

File Address:
body more »
Tag: body  pic  อุโยะ
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 05 November 2007 21:28   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]

body.jpg (0)

File Address:
body more »
Tag: body  pic  อุโยะ
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 05 November 2007 21:24   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]

sideuy.jpg (0)

File Address:
side more »
Tag: อุโยะ  pic  side
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 05 November 2007 21:16   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]

headbg3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
headbg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): headbg
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 13:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

39-5184.jpg (0)

File Address:
BioClock III more »
Tag: bioclock iii
By iHum   PermaLink
created: 05 November 2007 09:49   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]

room92.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ห้องโถง 9 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2550 09:19   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]