นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

ko_sukorn7.jpg (0)

File Address:
เกาะสุกร more »

ko_sukorn5.jpg (0)

File Address:
เกาะสุกร more »

ko_sukorn4.jpg (0)

File Address:
เกาะสุกร more »

ko_sukorn2.jpg (0)

File Address:
เกาะสุกร more »

ko_sukorn1.jpg (0)

File Address:
เกาะสุกร more »

ภาพนิ่ง1.JPG (0)

File Address:
เชือกล้อมโลก more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By คนธรรมดา   PermaLink
created: 06 November 2007 18:37   Modified: 01 June 2011 15:31 [ Report Abuse ]

bodyuy.jpg (0)

File Address:
body more »
Tag: body  pic  อุโยะ
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 06 November 2007 15:48   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]

poster2.jpg (0)

File Address:
โปสเตอร์แปลงผักลอยน้ำ2 more »

poster1.jpg (0)

File Address:
โปสเตอร์แปลงผักลอยน้ำจากผักตบชวา1 more »

bodybottom.jpg (0)

File Address:
body more »
Tag: body  pic  อุโยะ
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 05 November 2007 21:28   Modified: 31 May 2011 14:29 [ Report Abuse ]