นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

rss-5.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:03   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

rss-4.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:03   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

rss-3.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:02   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

rss-2.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:02   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

pan2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pic มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pic
โดย น้องยามฯ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 11:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rss-1.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:01   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

mod_rssthaiWithConvert.zip (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
rss มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rss
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 10:59   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

magpierss.zip (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
rss มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rss
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 10:59   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pan.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
my idea มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ภาพ
โดย น้องยามฯ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 10:36   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mybg2_copy.jpg (0)

File Address:
headbg more »
Tag: headbg
By หยดน้ำ   PermaLink
created: 19 October 2007 05:28   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]