นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Chingmai.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kkk มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): jj
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 12:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Sunset.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
* มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รูปประวัติ
โดย โลมาสีชมพู   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 11:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rss-9.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
rss มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rss
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 11:05   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rss-8.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:05   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

rss-7.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:04   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

rss-6.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:03   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

rss-5.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:03   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

rss-4.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:03   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

rss-3.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:02   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

rss-2.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:02   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]