นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

SPA51250.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพรถไฟฟ้า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศึกษาดูงาน  หอพักนักศึกษา  พัฒนาคน  พัฒนางาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 ตุลาคม 2550 15:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51202.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศึกษาดูงาน  หอพักนักศึกษา  พัฒนาคน  พัฒนางาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 ตุลาคม 2550 15:46   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51152.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วัดท่าซุง  ทัศนศึกษา  วัฒนธรรมไทย
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 ตุลาคม 2550 15:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51185.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศึกษาดูงาน  หอพักนักศึกษา  พัฒนาคน  พัฒนางาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 ตุลาคม 2550 15:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Untitled12.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
, มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): headbg
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 ตุลาคม 2550 09:08   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Diary4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หัวบ๊ลอค มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): blog
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 ตุลาคม 2550 17:30   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

job2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตกแต่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หัวบล๊อค
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 ตุลาคม 2550 17:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pink_rose_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
r มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): backgroung
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 ตุลาคม 2550 05:19   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

headbg2_copy.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
f มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): headbg
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 ตุลาคม 2550 05:05   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

headbg1_copy.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
h มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): h
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 ตุลาคม 2550 05:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]