นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

teamtophuket.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ภูเก็ต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2563 09:03   แก้ไข: 17 เมษายน 2563 09:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

checkvirus_covid2020.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ชุดตรวจไวรัสโควิด-19 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ชุดตรวจไวรัสโควิด
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 เมษายน 2563 17:01   แก้ไข: 03 เมษายน 2563 17:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

checkvirus_covid2020-1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ชุดตรวจไวรัสโควิด-19 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ชุดตรวจไวรัสโควิด
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 เมษายน 2563 16:59   แก้ไข: 03 เมษายน 2563 16:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

checkvirus_covid2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ธีรกมล เพ็งสกุล มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ธีรกมล เพ็งสกุล
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 เมษายน 2563 16:58   แก้ไข: 03 เมษายน 2563 16:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

psuhospital_covid2022_6.jpg (0)

File Address:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ. more »
Tag: หุ่นยนต์ส่งอาหาร
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 03 April 2020 14:41   Modified: 03 April 2020 14:41 [ Report Abuse ]

psuhospital_covid2022_5.jpg (0)

File Address:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ. more »
Tag: โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 03 April 2020 14:40   Modified: 03 April 2020 14:40 [ Report Abuse ]

psuhospital_covid2022_4.jpg (0)

File Address:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ. more »
Tag:
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 03 April 2020 14:39   Modified: 03 April 2020 14:39 [ Report Abuse ]

psuhospital_covid2022_3.jpg (0)

File Address:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ. more »
Tag: โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 03 April 2020 14:39   Modified: 03 April 2020 14:39 [ Report Abuse ]

psuhospital_covid2022_2.jpg (0)

File Address:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ. more »
Tag: โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 03 April 2020 14:38   Modified: 03 April 2020 14:38 [ Report Abuse ]

psuhospital_covid2022_1.jpg (0)

File Address:
โรงพยาบาลสนาม ม.อ. more »
Tag: โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 03 April 2020 14:37   Modified: 03 April 2020 14:37 [ Report Abuse ]