นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Stop30Nov19.JPG (0)

File Address:
Stop more »
Tag: Stop
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:26   Modified: 30 November 2019 15:26 [ Report Abuse ]

Enemy30Nov19.JPG (0)

File Address:
Enemy more »
Tag: Enemy
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:26   Modified: 30 November 2019 15:26 [ Report Abuse ]

Education30Nov19.JPG (0)

File Address:
Education more »
Tag: education
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:25   Modified: 30 November 2019 15:25 [ Report Abuse ]

Use30Nov19.JPG (0)

File Address:
Use more »
Tag: Use
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:25   Modified: 30 November 2019 15:25 [ Report Abuse ]

ChangeEdition.zip (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Script for change edition in registry window. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): change  Edition  script  window  registry
โดย LookTao   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2562 13:37   แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2562 13:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

loykratong2019_11.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ลอยกระทง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2562 15:41   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2562 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

loykratong2019_10.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ลอยกระทง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2562 15:38   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2562 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

parade_kratong2019.1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ลอยกระทง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2562 15:31   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2562 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

parade_kratong2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ลอยกระทง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2562 15:27   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2562 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kratong_create2019_3.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ลอยกระทง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2562 15:22   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2562 15:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]