นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Remain18Apr19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Remain มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Remain
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 เมษายน 2562 18:11   แก้ไข: 19 เมษายน 2562 18:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Love18Apr19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Love มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): love
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 เมษายน 2562 18:10   แก้ไข: 19 เมษายน 2562 18:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Life18Apr19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): life
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 เมษายน 2562 18:10   แก้ไข: 19 เมษายน 2562 18:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Wisdom18Apr19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Wisdom มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): wisdom
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 เมษายน 2562 18:09   แก้ไข: 19 เมษายน 2562 18:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Laugh18Apr19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Laugh มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): laugh
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 เมษายน 2562 18:08   แก้ไข: 19 เมษายน 2562 18:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Bless18APr19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Bless มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Bless
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 เมษายน 2562 18:07   แก้ไข: 19 เมษายน 2562 18:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Urgent6Apr19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Urgent มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Urgent
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 เมษายน 2562 23:50   แก้ไข: 06 เมษายน 2562 23:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Stop6Apr19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Stop มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Stop
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 เมษายน 2562 23:49   แก้ไข: 06 เมษายน 2562 23:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Solo6Apr19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Solo มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Solo
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 เมษายน 2562 23:47   แก้ไข: 06 เมษายน 2562 23:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Love6Apr19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Love มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): love
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 เมษายน 2562 23:45   แก้ไข: 06 เมษายน 2562 23:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]