นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

7-ManageRules.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
7-ManageRules มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 7-ManageRules
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2562 13:55   แก้ไข: 24 ตุลาคม 2562 13:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

6-MoveMail.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
6-MoveMail มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 6-MoveMail
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2562 13:54   แก้ไข: 24 ตุลาคม 2562 13:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

5-RunRule.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5-RunRule มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5-RunRule
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2562 13:54   แก้ไข: 24 ตุลาคม 2562 13:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

4-SelectFloder.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
4-SelectFloder มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 4-SelectFloder
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2562 13:53   แก้ไข: 24 ตุลาคม 2562 13:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

3-CreateRule.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
3-CreateRule มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 3-CreateRule
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2562 13:52   แก้ไข: 24 ตุลาคม 2562 13:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2-CreateName.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
2-CreateName มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 2-CreateName
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2562 13:52   แก้ไข: 24 ตุลาคม 2562 13:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1-NewFloder.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
1-NewFloder มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 1-NewFloder
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2562 13:51   แก้ไข: 24 ตุลาคม 2562 13:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

science_equipment2019_4.jpg (0)

File Address:
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. กับมาตรฐานความปลอดภัย (มอก.2677-2558) more »

julaluk.JPG (0)

File Address:
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. กับมาตรฐานความปลอดภัย (มอก.2677-2558) more »

Chitchamai.jpg (0)

File Address:
ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร more »