นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

science_eqipment2019_4.jpg (0)

File Address:
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. กับมาตรฐานความปลอดภัย (มอก.2677-2558) more »

science_equipment2019_3.jpg (0)

File Address:
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. กับมาตรฐานความปลอดภัย (มอก.2677-2558) more »

science_equipment2019_2.jpg (0)

File Address:
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. กับมาตรฐานความปลอดภัย (มอก.2677-2558) more »

science_equipment2019_1.jpg (0)

File Address:
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. กับมาตรฐานความปลอดภัย (มอก.2677-2558) more »

pharmacy_ISO2019_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์บริการฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ มีต่อ »

pharmcy_ISO2019_7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์บริการฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ มีต่อ »

phamacy_ISO2019_6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์บริการฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ มีต่อ »

phamacy_ISO2019_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 ตุลาคม 2562 16:16   แก้ไข: 17 ตุลาคม 2562 16:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

phamacy_ISO2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 ตุลาคม 2562 16:15   แก้ไข: 17 ตุลาคม 2562 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pharmacy_ISO2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีต่อ »