นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Arrow6Apr19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Arrow มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Arrow
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 เมษายน 2562 23:32   แก้ไข: 06 เมษายน 2562 23:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

before.png (0)

File Address:
ก่อนทำและหลังทำ more »
Tag: ก่อนทำหลังทำ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 04 April 2019 16:53   Modified: 04 April 2019 16:53 [ Report Abuse ]

1saraban_after3apr2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สารบรรณ หลังทำ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สารบรรณ หลังทำ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 14:41   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 14:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1saraban_before3apr2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานสารบรรณ ก่อนทำ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานสารบรรณก่อนทำเมษา2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 14:40   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mooniti_after_apr2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
มูลนิธิหลังทำ_เมษายน2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5ส_มูลนิธิ_เมษายน2019
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 11:29   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 11:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pr_apr2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานประชาสัมพันธ์_เมษายน2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 11:16   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 11:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

logo5s.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โลโก5ส.สำนักงานอธิการบดี มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โลโก5ส สำนักงานอธิการบดี
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 11:12   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 11:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mooniti_before_apr2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
มูลนิธิก่อนทำ5ส_เมษายน2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): มูลนิธิหลังทำ_เมษายน2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 11:11   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 11:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prasarn.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งาน5 ส.งานประสานงาน เมษายน 2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ภาพ5ส งานประสานงาน เมษายน2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 11:10   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 11:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

secretary.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพ5ส งานเลขานุการ เมษายน2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ภาพ5ส งานเลขานุการ เมษายน2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 11:09   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 11:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]