นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

suppawan_resize.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ไมซ์ซิตี้สงขลา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ไมซ์ซิตี้สงขลา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 ตุลาคม 2563 17:01   แก้ไข: 15 ตุลาคม 2563 17:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

strong.jpg (0)

File Address:
ไมซ์ซิตี้สงขลา more »
Tag: ไมซ์ซิตี้สงขลา
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 15 October 2020 17:01   Modified: 15 October 2020 17:01 [ Report Abuse ]

mize2020_10_4jpg.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ไมซ์ซิตี้สงขลา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ไมซ์ซิตี้สงขลา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 ตุลาคม 2563 17:00   แก้ไข: 15 ตุลาคม 2563 17:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mize2020_10_2jpg.jpg (0)

File Address:
วางแผน3ปี ไมซ์ซิตี้สงขลา more »
Tag: ไมซ์ซิตี้สงขลา
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 14 October 2020 15:03   Modified: 14 October 2020 15:03 [ Report Abuse ]

mize2020_10_1.jpg (0)

File Address:
วางแผน3ปี ไมซ์ซิตี้สงขลา more »

9_NoAutoAttachFile.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
9_NoAutoAttachFile มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 9_NoAutoAttachFile
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 สิงหาคม 2563 09:44   แก้ไข: 20 สิงหาคม 2563 09:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

8_SetValue.jpg (0)

File Address:
8_SetValue more »
Tag: 8_SetValue
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:44   Modified: 20 August 2020 09:44 [ Report Abuse ]

7_EditDwordBefore.jpg (0)

File Address:
7_EditDwordBefore more »
Tag: 7_EditDwordBefore
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:44   Modified: 20 August 2020 09:44 [ Report Abuse ]

6_MaxAttachmentMenuItems.jpg (0)

File Address:
6_MaxAttachmentMenuItems more »
Tag: 6_MaxAttachmentMenuItems
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:43   Modified: 20 August 2020 09:43 [ Report Abuse ]

5_CreateSetting.jpg (0)

File Address:
5_CreateSetting more »
Tag: 5_CreateSetting
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:43   Modified: 20 August 2020 09:43 [ Report Abuse ]