นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

logo5s.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โลโก5ส.สำนักงานอธิการบดี มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โลโก5ส สำนักงานอธิการบดี
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 11:12   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 11:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mooniti_before_apr2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
มูลนิธิก่อนทำ5ส_เมษายน2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): มูลนิธิหลังทำ_เมษายน2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 11:11   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 11:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prasarn.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งาน5 ส.งานประสานงาน เมษายน 2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ภาพ5ส งานประสานงาน เมษายน2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 11:10   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 11:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

secretary.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพ5ส งานเลขานุการ เมษายน2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ภาพ5ส งานเลขานุการ เมษายน2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 11:09   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 11:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

saraban_afer3apr2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานประชุมหลังทำเมษายน2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานประชุมหลังทำ2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 11:09   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 11:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

saraban_after3apr2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สารบรรณก่อนทำ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานสารบรรณก่อนทำเมษา2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 11:07   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 11:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

meeting_after.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานประชุมหลังทำเมษายน2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานประชุมหลังทำ2562
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 10:41   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 10:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

meeting_before.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานประชุม ก่อนทำ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานประชุมก่อนทำ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2562 10:39   แก้ไข: 04 เมษายน 2562 10:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

green_u_march2019.2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ลดการใช้พลาสติก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ลดใช้พลาสติก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 มีนาคม 2562 15:07   แก้ไข: 27 มีนาคม 2562 15:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

green_u_march2019.1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.มอบถุงผ้าให้คณะหน่วยงาน เพื่อร่วมลดการใช้พลาสติก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ลดใช้พลาสติก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 มีนาคม 2562 15:07   แก้ไข: 27 มีนาคม 2562 15:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]