นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

4_RegDisplayMailSetting.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
4_RegDisplayMailSetting มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 4_RegDisplayMailSetting
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 สิงหาคม 2563 09:42   แก้ไข: 20 สิงหาคม 2563 09:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

3_ShortRegistryEditor.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
3_ShortRegistryEditor มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 3_ShortRegistryEditor
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 สิงหาคม 2563 09:42   แก้ไข: 20 สิงหาคม 2563 09:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2_ClickRegistryEditor.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
2_ClickRegistryEditor มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 2_ClickRegistryEditor
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 สิงหาคม 2563 09:41   แก้ไข: 20 สิงหาคม 2563 09:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1_RegistryEditor.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
1_RegistryEditor มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 1_RegistryEditor
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 สิงหาคม 2563 09:40   แก้ไข: 20 สิงหาคม 2563 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

0_AttachFileBefore.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
0_AttachFileBefore มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 0_AttachFileBefore
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 สิงหาคม 2563 09:33   แก้ไข: 20 สิงหาคม 2563 09:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

inoem7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:52   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

innoem5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:46   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

innoem4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:45   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

innoem3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:45   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

innoem1.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »