นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Difficult26Mar19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Difficult มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Difficult
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มีนาคม 2562 20:27   แก้ไข: 26 มีนาคม 2562 20:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Count26Mar19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Count มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Count
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มีนาคม 2562 20:26   แก้ไข: 26 มีนาคม 2562 20:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Accept26Mar19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Accept มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Accept
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มีนาคม 2562 20:26   แก้ไข: 26 มีนาคม 2562 20:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Freedom26Mar19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Freedom มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freedom
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มีนาคม 2562 20:21   แก้ไข: 26 มีนาคม 2562 20:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

songran2019.1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงกรานต์สำนักงานอธิการบดี มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สงกรานต์สำนักงานอธิการบดี
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มีนาคม 2562 15:37   แก้ไข: 26 มีนาคม 2562 15:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

traformation14march2019.1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.เชิญ ผศ.ดร.อัครวิทย์ บรรยายการปรับตัวของมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 มีนาคม 2562 15:45   แก้ไข: 25 มีนาคม 2562 15:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

traformation14march2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.เชิญ ผศ.ดร.อัครวิทย์ บรรยายการปรับตัวของมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 มีนาคม 2562 15:45   แก้ไข: 25 มีนาคม 2562 15:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pride_of_psu_13march1962_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณค่าสงขลานครินทร์2019 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คุณค่าสงขลานครินทร์2019
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มีนาคม 2562 17:02   แก้ไข: 20 มีนาคม 2562 17:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pride_of_psu_13march1962_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณค่าสงขลานครินทร์2019 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คุณค่าสงขลานครินทร์2019
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มีนาคม 2562 17:01   แก้ไข: 20 มีนาคม 2562 17:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pride_of_psu_13march1962_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณค่าสงขลานครินทร์2019 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คุณค่าสงขลานครินทร์2019
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มีนาคม 2562 17:01   แก้ไข: 20 มีนาคม 2562 17:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]