นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Short_range_wireless.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Short range wireless มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): short range wireless
โดย ป้อม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 ธันวาคม 2550 09:55   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

180px-Certified_Wireless_USB_svg.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Wireless USB Logo มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): wireless usb logo
โดย ป้อม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 ธันวาคม 2550 09:54   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Oct_07_Certified_Wireless_USB_Keynote.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Intel Wireless USB มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): intel wireless usb
โดย ป้อม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 ธันวาคม 2550 09:53   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IRDS004_WUSB_FINAL-Rev2.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Wireless USB Technology มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): wireless usb
โดย ป้อม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 ธันวาคม 2550 09:52   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

4910610065[1].jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นายธีรยุทธ มีลาภ มีต่อ »

ลายวงจร.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ลายวงจร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ลายวงจรที่เสียหาย
โดย ทดแทน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 ธันวาคม 2550 23:12   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ชั่'งboard.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แผงวงจรที่ถูกทำลายจากสารเคมีในตัวเก็บประจุ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): board
โดย ทดแทน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 ธันวาคม 2550 22:47   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

เครื่องชั่ง1.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เครื่องชั่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เครื่องชั่งดิจิตอล
โดย ทดแทน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 ธันวาคม 2550 22:32   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

180px-KFC.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
KFCLogo มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): kfc  logo
โดย ป้อม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 ธันวาคม 2550 20:09   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

CAKLBX1U.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หัวใจ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รูป
โดย Kon1Kon   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 ธันวาคม 2550 10:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]