นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

testupload.jpg (0)

File Address:
ทดสอบ more »
Tag: ทดสอบ
By NovemberRain   PermaLink
created: 30 November 2007 23:09   Modified: 31 May 2011 14:40 [ Report Abuse ]

bg18.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพพื้นหลัง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานเลขานุการ
โดย fernforest   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 18:53   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ฟันปลา.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ฟันปลา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): hplc  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 18:22   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

glassfilter.GIF (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
filter solvent มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): hplc  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 18:21   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

เป็นคลื่น_RID.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
waveRID มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): hplc  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 18:20   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

UVincrease_noise.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
noiseUV มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): hplc  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 18:20   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

peak.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
peak ไม่สมบูรณ์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): hplc  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 18:18   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

FLD2.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
peak FLD มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): hplc  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 18:17   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

004312617.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
head มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): head
โดย chutharat   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 18:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

TransformersBB.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bb มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bb
โดย pichanunr   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 17:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]