นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

3.GIF (0)

File Address:
วิธีนำFile ขึ้น more »
Tag: วิธีการใช้
By น้องยามฯ   PermaLink
created: 26 November 2007 15:00   Modified: 31 May 2011 14:37 [ Report Abuse ]

2.GIF (0)

File Address:
วิธีนำFile ขึ้น more »
Tag: วิธีการใช้
By น้องยามฯ   PermaLink
created: 26 November 2007 14:59   Modified: 31 May 2011 14:37 [ Report Abuse ]

Fig_4_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แป้งสาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): แป้งสาคู
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 14:59   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fig_4_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แป้ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 14:59   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1.GIF (0)

File Address:
วิธีนำFile ขึ้น more »
Tag: วิธีการใช้
By น้องยามฯ   PermaLink
created: 26 November 2007 14:59   Modified: 31 May 2011 14:37 [ Report Abuse ]

Fig_4_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แป้ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 14:58   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fig_3_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แป้ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 14:58   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fig_3_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แป้ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 14:56   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fig_2.jpg (0)

File Address:
แป้ง more »
Tag: สาคู
By คนชายฝั่ง   PermaLink
created: 26 November 2007 14:56   Modified: 31 May 2011 14:37 [ Report Abuse ]

Fig_1.jpg (0)

File Address:
แป้ง more »
Tag: สาคู
By คนชายฝั่ง   PermaLink
created: 26 November 2007 14:55   Modified: 31 May 2011 14:37 [ Report Abuse ]