นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Potho.jpg (0)

File Address:
ชี้จุด more »
Tag: ภาพ  กองการเจ้าหน้าที่
By เมตตา   PermaLink
created: 26 November 2007 13:09   Modified: 31 May 2011 14:37 [ Report Abuse ]

DSCF3945.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleaning day มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleaning day
โดย THE MOON   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 11:57   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DSCF4001.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleaning day มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleaning day
โดย THE MOON   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 11:57   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DSCF3963.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleaning day มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleaning day
โดย THE MOON   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 11:56   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0657.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleaning day มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleaning day
โดย THE MOON   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 11:55   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0650.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleaning day มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleaning day
โดย THE MOON   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 11:55   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_0647.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleaning day มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleaning day
โดย THE MOON   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 11:54   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

loy3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ลอยกระทง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะ  ลอยกระทง
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2550 23:00   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

loy2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ลอยกระทง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะ  ลอยกระทง
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2550 23:00   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

loy1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ลอยกระทง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะ  ลอยกระทง
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2550 22:59   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]