นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

title002.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หนอนหนังสือ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 10:47   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Sunset.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
sunset มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): sunset
โดย cute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 10:45   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

images[12].jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
NMR-1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): nmr-1
โดย ดำขำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 10:33   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

headblog07.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
butterfly มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 10:25   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

content207.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme_butterfly มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 10:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg07.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme_butterfly มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 10:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ตะเกียง3.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตะเกียง3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): stwichตะเกียงแก๊ส
โดย ทดแทน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 08:35   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ตะเกียง2.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภายในตะเกียง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ภายในตะเกียง
โดย ทดแทน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 08:26   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ตะเกียง1.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตะเกียงแก๊ส มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ตะเกียงแก๊ส
โดย ทดแทน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 08:19   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

tranzcoastal_3.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Tranzcoastal มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิวซีแลนด์  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  tranz scenic
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 06:35   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]