นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

orangebg.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 16:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

orange.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 16:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

hdorg.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 16:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bgs.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 16:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

theme6out3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 16:23   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

theme6in.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 16:23   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

theme6head.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 16:21   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

b5.jpg (0)

File Address:
theme more »
Tag: theme
By Socute   PermaLink
created: 23 November 2007 16:04   Modified: 31 May 2011 14:36 [ Report Abuse ]

boy_banner2.jpg (0)

File Address:
theme more »
Tag: theme
By Socute   PermaLink
created: 23 November 2007 15:59   Modified: 31 May 2011 14:36 [ Report Abuse ]

bg9.gif (0)

File Address:
theme more »
Tag: theme
By Socute   PermaLink
created: 23 November 2007 15:59   Modified: 31 May 2011 14:36 [ Report Abuse ]