นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Blue_hills.jpg (0)

File Address:
ภาพธรรมชาติ more »
Tag: ภาพภูเขา
By ชีวรัตน์   PermaLink
created: 30 November 2007 14:58   Modified: 31 May 2011 14:40 [ Report Abuse ]

66402.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แกะขาวผู้โดดเดี่ยว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ภาพแกะ
โดย สุชาดา ทิพรัตน์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 14:58   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

127894.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ครั้งหนึ่งแห่งความสุข มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สมรส สมรัก
โดย ปักเป้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 14:58   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Water_lilies.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความสวยงามของธรรมชาติ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ดอกบัว
โดย piyanut   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 14:58   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Water_lilies.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
test มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): test
โดย nobi   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 14:58   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

m38295.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพทิวทัศน์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): น้ำตก
โดย pupu   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 14:58   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ad1.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อดีตที่หวานแหวว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นู๋ตาล
โดย นู๋ตาล   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 14:58   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

267878_148228078.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สบาย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ภาพ
โดย ~>aRuNaN<~   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 14:55   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

snowwhite5ed.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
snow white มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): snow white
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 14:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

snowwhite4ed.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
snow white มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): snow white
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 14:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]