นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

cartoon1.JPG (0)

File Address:
cartoon1 more »
Tag: cartoon
By ยักษ์สวย   PermaLink
created: 28 November 2007 19:00   Modified: 31 May 2011 14:38 [ Report Abuse ]

ยืนซี่กง.jpg (0)

File Address:
ยืนซี่กง more »
Tag: ยืนสมาธิ
By ดอกหญ้า   PermaLink
created: 28 November 2007 16:22   Modified: 01 June 2011 15:32 [ Report Abuse ]

DSCN5844-2-2-resize.JPG (0)

File Address:
p2 more »
Tag: p2
By ยักษ์สวย   PermaLink
created: 28 November 2007 15:58   Modified: 31 May 2011 14:38 [ Report Abuse ]

DSCN5841-2-2-resize.JPG (0)

File Address:
p1 more »
Tag: p1
By ยักษ์สวย   PermaLink
created: 28 November 2007 15:58   Modified: 31 May 2011 14:38 [ Report Abuse ]

recaptchaex.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
reCAPTCHA banner มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): recaptcha  banner
โดย ป้อม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2550 15:39   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

recaptchaocr.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
reCAPTCHA OCR มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): recaptcha  ocr
โดย ป้อม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2550 15:39   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

recaptcha.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โปรเจ็ค reCAPTCHA มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): recaptcha
โดย ป้อม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2550 15:37   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sieve_column.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
sieve มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): hplc  column  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2550 14:53   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

needle_seat.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Needle seat มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): hplc  needle seat  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2550 14:52   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ขั้นตอนเปลี่ยนfrit.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
การเปลี่ยน frit มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): hplc  frit  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2550 14:51   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]