นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

clearscreen53.jpeg (0)

File Address:
clearscreen53.jpeg more »
Tag: clearscreen53
By ป้อม   PermaLink
created: 29 November 2007 16:24   Modified: 31 May 2011 14:39 [ Report Abuse ]

authimage314.png (0)

File Address:
authimage314.png more »
Tag: authimage314
By ป้อม   PermaLink
created: 29 November 2007 16:23   Modified: 31 May 2011 14:39 [ Report Abuse ]

authimage46.jpeg (0)

File Address:
authimage46.jpeg more »
Tag: authimage46
By ป้อม   PermaLink
created: 29 November 2007 16:23   Modified: 31 May 2011 14:39 [ Report Abuse ]

G1.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูปไปเที่ยว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ไปเที่ยว
โดย JakkaGee   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 16:14   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

G.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูปไปเที่ยว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ไปเที่ยว
โดย JakkaGee   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 16:11   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ไม่เครียด.jpg (0)

File Address:
ไม่เครียด more »
Tag: สุขภาพ
By ดอกหญ้า   PermaLink
created: 29 November 2007 16:03   Modified: 01 June 2011 15:33 [ Report Abuse ]

พ่อ-ลูก.gif (0)

File Address:
พ่อ - ลูก more »
Tag: ความรักของพ่อกับลูก
By ดอกหญ้า   PermaLink
created: 29 November 2007 15:24   Modified: 01 June 2011 15:33 [ Report Abuse ]

tip2.gif (0)

File Address:
ววว more »
Tag: นักวิชาการพัสดุ
By Polla   PermaLink
created: 29 November 2007 15:23   Modified: 31 May 2011 14:39 [ Report Abuse ]

Water_lilies.jpg (0)

File Address:
ดอกบัวในสระน้ำ more »
Tag: สีชมพู
By สุดา ศิริวิลาวัณย์   PermaLink
created: 29 November 2007 15:21   Modified: 31 May 2011 14:39 [ Report Abuse ]