นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

ABSORBANCE_IR_SPECTRUM.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ABSORBANCE IR SPECTRUM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): absorbance  ir  spectrum
โดย ยักษ์สวย   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 17:55   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

%TRANSMITTANCE_IR_SPECTRUM.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
trancemittance ir spectrum มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): transmittance  ir  spectrum
โดย ยักษ์สวย   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 17:53   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

wavenumber2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
wavenumber-2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): wavenumber-2
โดย ยักษ์สวย   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 17:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

wavenumber-cm-1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
wavenumber formular มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): wavenumber formular
โดย ยักษ์สวย   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 17:45   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

wavenumber.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
wavenumber มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): wavenumber  เลขคลื่น
โดย ยักษ์สวย   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 17:43   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

electromagnetic_spectrum.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
electromagnetic spectrum มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): electromagnetic spectrum
โดย ยักษ์สวย   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 17:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prism.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
prism มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): prism  ปริซึม
โดย ยักษ์สวย   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 17:22   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Colorful-Bottom.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ee มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ee
โดย Hunter (Alone in the dark)   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 16:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Colorful-Background4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
tt มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): tt
โดย Hunter (Alone in the dark)   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 16:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Colorful-Sidebar2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
sss มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pic
โดย Hunter (Alone in the dark)   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 16:41   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]