นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

ภาพ2491.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อุโยะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 11:28   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

youngking15[2].jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
the king มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): king
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 11:00   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

youngking_2[1].jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
the king มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): king
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 10:58   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

youngking_6[1].jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
the king มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): king
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 10:57   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

youngking_1[1].jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
the king มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): king
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 10:55   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

youngking10[1].jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
the king มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): king
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 10:52   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

smile.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ยิ้ม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ยิ้ม  smile
โดย ป้อม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 09:45   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

พระยานคร.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ถ้ำพระยานคร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ท่องเที่ยว  ประจวบฯ  ถ้ำพระยานคร  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 08:50   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ชมคลื่น.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ร้านชมคลื่น มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ท่องเที่ยว  ประจวบฯ  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 08:49   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

เขาตะเกียบ.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เขาตะเกียบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ท่องเที่ยว  เขาตะเกียบ  ประจวบฯ  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 08:49   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]