นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

บทนำการจัดการทรัพยากรมนุษย์-Human_Resource_Management.ppt (3)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บทนำการจัดการทรัพยากรมนุษย์ -- Introduction to HRM (.ppt) มีต่อ »