นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

theme6out3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 16:23   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

theme6in.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 16:23   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

theme6head.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2550 16:21   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

b5.jpg (0)

File Address:
theme more »
Tag: theme
By Socute   PermaLink
created: 23 November 2007 16:04   Modified: 31 May 2011 14:36 [ Report Abuse ]

boy_banner2.jpg (0)

File Address:
theme more »
Tag: theme
By Socute   PermaLink
created: 23 November 2007 15:59   Modified: 31 May 2011 14:36 [ Report Abuse ]

bg9.gif (0)

File Address:
theme more »
Tag: theme
By Socute   PermaLink
created: 23 November 2007 15:59   Modified: 31 May 2011 14:36 [ Report Abuse ]

bg.jpg (0)

File Address:
theme more »
Tag: theme
By Socute   PermaLink
created: 23 November 2007 15:58   Modified: 31 May 2011 14:36 [ Report Abuse ]

2250.jpg (0)

File Address:
theme more »
Tag: theme
By Socute   PermaLink
created: 23 November 2007 15:58   Modified: 31 May 2011 14:36 [ Report Abuse ]

headblogbearnew.jpg (0)

File Address:
bg more »
Tag: bg
By Socute   PermaLink
created: 23 November 2007 15:50   Modified: 31 May 2011 14:36 [ Report Abuse ]

content2bear.jpg (0)

File Address:
background more »
Tag: background
By Socute   PermaLink
created: 23 November 2007 15:50   Modified: 31 May 2011 14:36 [ Report Abuse ]