นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Colorful-Head.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
testpic มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): head
โดย Hunter (Alone in the dark)   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 16:38   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kapook-16495-7464.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kk มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย kitty   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 15:29   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ด้านข้างงานเลี้ยง.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บริเวณงาน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หอคำหลวง
โดย บุษราคัม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 14:04   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

งานเลี้ยง2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานเลี้ยง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หอคำหลวง
โดย บุษราคัม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 14:03   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

พระธาตุ1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พระธาตุ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พระธาตุดอยสุเทพ
โดย บุษราคัม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 14:00   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

บันไดพระธาตุ.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พระธาตุ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พระธาตุดอยสุเทพ
โดย บุษราคัม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 13:56   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ข้าวเม่าข้าวฟ่าง2.jpg (1)

File Address:
ข้าวเม่าข้าวฟ่าง more »
Tag: ร้านข้าวเม่าข้าวฟ่าง
By บุษราคัม   PermaLink
created: 27 November 2007 13:51   Modified: 01 June 2011 15:32 [ Report Abuse ]

ข้าวเม่าข้าวฟ่าง.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ร้านข้าวเม่าข้าวฟ่าง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ร้านข้าวเม่าข้าวฟ่าง
โดย บุษราคัม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 13:50   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

อ่างเก็บน้ำ.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อ่างเก็บน้ำ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อ่างเก็บน้ำ
โดย บุษราคัม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 13:47   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

โคมลอย1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โคมลอย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โคมลอย
โดย บุษราคัม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2550 13:45   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]