นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Blue_hills.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพวิวสีฟ้า มีต่อ »

images[8].jpg (0)

File Address:
nmr spectrometer more »
Tag: nmr
By ดำขำ   PermaLink
created: 29 November 2007 11:11   Modified: 01 June 2011 15:32 [ Report Abuse ]

content2flower640.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 10:51   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sidebar2bear.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หนอนหนังสือ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 10:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

title002.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หนอนหนังสือ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 10:47   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Sunset.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
sunset มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): sunset
โดย cute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 10:45   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

images[12].jpg (0)

File Address:
NMR-1 more »
Tag: nmr-1
By ดำขำ   PermaLink
created: 29 November 2007 10:33   Modified: 01 June 2011 15:32 [ Report Abuse ]

headblog07.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
butterfly มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 10:25   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

content207.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme_butterfly มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 10:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg07.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme_butterfly มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 10:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]