นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Fig_4_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แป้งสาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): แป้งสาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง (corin)
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 15:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fig_4_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แป้งสาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): แป้งสาคู  สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง (corin)
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 15:00   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

4.GIF (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิธีนำFile ขึ้น มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีการใช้
โดย น้องยามฯ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 15:00   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

3.GIF (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิธีนำFile ขึ้น มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีการใช้
โดย น้องยามฯ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 15:00   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2.GIF (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิธีนำFile ขึ้น มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีการใช้
โดย น้องยามฯ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 14:59   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fig_4_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แป้งสาคู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): แป้งสาคู
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 14:59   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fig_4_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แป้ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 14:59   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1.GIF (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิธีนำFile ขึ้น มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีการใช้
โดย น้องยามฯ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 14:59   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fig_4_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แป้ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 14:58   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fig_3_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แป้ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาคู
โดย คนชายฝั่ง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 14:58   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]