นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Blue_hills.jpg (0)

File Address:
นออ more »
Tag: อพ
By วีต้า   PermaLink
created: 19 October 2007 14:36   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Blue_hills.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นนน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นนน
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:36   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

exam1.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
g มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pop
โดย pop_jung   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

check_access.doc (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สสากสหสาก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองการเจ้าหน้าที่
โดย อทิตยา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

practise_1.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แบบฝึกหัด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): sr
โดย ต้นสารภี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

check_access.doc (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เสนอนักศึกษาเก่าดีเด่น ม.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 25 ตค.50 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานสวัสดิการ  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี
โดย อภิสรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Water_lilies.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
test มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): test
โดย ภิรมย์ นิลรัตน์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Book1.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
tttttttt มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): test
โดย วีต้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

แบบทดสอบexcel_xp.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เงินประจำตำแหน่ง มีต่อ »

ตัวอย่างสูตร.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทดสอบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บริหารงานบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี
โดย สุภาวดี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:32   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]