นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Water_lilies.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กก
โดย เจนนี่   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:32   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Book1.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทททท มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทท
โดย เยาวนิตย์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Test.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
llll มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): kkkk
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Test.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นำไฟว์ขึ้น มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ไฟว์excel
โดย สายฝน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Book3.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แกดเ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords):
โดย สัมสู้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:30   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Practise1.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
มมรรร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เเ
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:28   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Chingmai.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kkk มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): jj
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 12:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Sunset.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
* มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รูปประวัติ
โดย โลมาสีชมพู   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 11:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rss-9.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
rss มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rss
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 11:05   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rss-8.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
rss มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rss
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 11:05   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]