นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

ss.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพแม่ลูก;) มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): q  anna
โดย เนาวรัตน์ สอิด   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 ตุลาคม 2550 11:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WF._Information_1.doc (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รายละเอียด สวัสดิการ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สวัสดิการ
โดย sutham   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 ตุลาคม 2550 10:26   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bannerw.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banner มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): banner
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2550 17:47   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

blog-head.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
header มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): title
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2550 16:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

blog-head.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
header มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): title
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2550 16:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Welcome_to_--.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
HD-Blog มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): arunan
โดย ~>aRuNaN<~   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2550 16:00   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

car..jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คาร์1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): arunan
โดย ~>aRuNaN<~   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2550 15:46   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Hd-blog.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
arunan มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): arunan
โดย ~>aRuNaN<~   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2550 15:36   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

RSS_Session_1.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บทความการใช้ RSS ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rss
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2550 15:29   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

HD-arunan_blog1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
arunan มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): arunan
โดย ~>aRuNaN<~   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2550 15:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]