นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

bg.jpg (0)

File Address:
bg more »
Tag: bg
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 12 October 2007 13:55   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

2.jpg (0)

File Address:
การแสดง my hump more »

1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
การแสดง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กิจกรรม  สำนักงานประกันคุณภาพ  ปรีญาภรณ์
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 ตุลาคม 2550 13:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
baner เพื่อนำไปติดหน้าเว็บต่างๆ ของคณะฯ หรือหน่วยงาน สำหรับทำ link กลับมาที่เว็บ http://share.psu.ac.th/ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): banner  link
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 ตุลาคม 2550 11:39   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pattara.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Just me! มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): jj picture
โดย JJ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 ตุลาคม 2550 07:51   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

hilite_lavender.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทุ่งลาเวนเดอร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทุ่งลาเวนเดอร์
โดย น้องยามฯ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 11 ตุลาคม 2550 12:54   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

hd_blog2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูปส่วนหัวของหน้าประวัติ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 ตุลาคม 2550 19:07   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

cartoon7.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สำหรับแต่ง blog มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สำหรับแต่ง blog
โดย nidnoi   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 ตุลาคม 2550 13:45   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DSC00284.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  กิจการนักศึกษา
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2550 10:32   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ช่วยกัน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทีมงาน
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 23:19   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]