นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

globalwind1.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
globalwindatlas มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): wind  atlas
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 กรกฎาคม 2562 15:25   แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2562 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

equ3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
equ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mobile Application
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กรกฎาคม 2562 10:34   แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2562 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

equ2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
equ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mobile Application
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กรกฎาคม 2562 10:33   แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2562 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

equ1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
equ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mobile Application
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กรกฎาคม 2562 10:33   แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2562 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

equ.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
equ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mobile Application
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กรกฎาคม 2562 10:22   แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2562 10:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

php.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
php มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): DirectAdmin
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 กรกฎาคม 2562 16:20   แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2562 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kampee.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2562 16:45   แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2562 16:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kuaana.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2562 16:27   แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2562 16:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

khampi.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2562 16:27   แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2562 16:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

satitwichakarn3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สาธิตวิชาการครั้งที่ 7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สาธิตวิชาการ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2562 15:21   แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2562 15:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]