นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Joy28Apr19.PNG (0)

File Address:
Joy more »
Tag: joy
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 29 April 2019 00:25   Modified: 29 April 2019 00:25 [ Report Abuse ]

Life28Apr19.PNG (0)

File Address:
Life more »
Tag: life
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 29 April 2019 00:24   Modified: 29 April 2019 00:24 [ Report Abuse ]

Failure28Apr19.PNG (0)

File Address:
Failure more »
Tag: failure
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 29 April 2019 00:23   Modified: 29 April 2019 00:23 [ Report Abuse ]

Encourage28Apr19.PNG (0)

File Address:
Encourage more »
Tag: Encourage
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 29 April 2019 00:23   Modified: 29 April 2019 00:23 [ Report Abuse ]

Confidence28Apr19.PNG (0)

File Address:
Confidence more »
Tag: confidence
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 29 April 2019 00:22   Modified: 29 April 2019 00:23 [ Report Abuse ]

Children28Apr19.PNG (0)

File Address:
Children more »
Tag: children
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 29 April 2019 00:22   Modified: 29 April 2019 00:22 [ Report Abuse ]

Enough28Apr19.PNG (0)

File Address:
Enough more »
Tag: Enough
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 29 April 2019 00:21   Modified: 29 April 2019 00:22 [ Report Abuse ]

fishing_psu_19april2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.จับมือกรมประมง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กรมประมง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 เมษายน 2562 17:12   แก้ไข: 24 เมษายน 2562 17:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

fishing_psu_19april2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.จับมือกรมประมง19เมษายน2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กรมประมง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 เมษายน 2562 17:11   แก้ไข: 24 เมษายน 2562 17:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

join_toyota19april2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานวิจัยทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานวิจัยทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 เมษายน 2562 16:37   แก้ไข: 23 เมษายน 2562 16:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]