นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

W10.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
w10 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): w10
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤษภาคม 2563 09:45   แก้ไข: 28 พฤษภาคม 2563 09:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

W7.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
W7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): W7
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤษภาคม 2563 09:44   แก้ไข: 28 พฤษภาคม 2563 09:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PR61.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Class มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): class
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2563 11:29   แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2563 11:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ZPana.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Panasonic มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): panasonic
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2563 11:28   แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2563 11:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ZHP.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ZHP.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2563 11:03   แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2563 11:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

screenshot.144.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
HP Probook มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): hp
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2563 10:47   แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2563 10:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

screenshot.140.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
HP Elite Book มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): hp
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2563 10:46   แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2563 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prevent_2020_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แก้ปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปัญหาสุขภาพจิต
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2563 10:46   แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2563 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prevent_2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แก้ปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปัญหาสุขภาพจิต
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2563 10:46   แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2563 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prevent_2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แก้ปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปัญหาสุขภาพ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2563 10:45   แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2563 10:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]