นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

dc7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Acrobat Reader DC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Acrobat Reader DC
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 16:54   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dc6.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Acrobat Reader DC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Acrobat Reader DC
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 16:52   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 16:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dc5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Acrobat Reader DC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Acrobat Reader DC
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 16:43   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 16:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dc3.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Acrobat Reader DC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Acrobat Reader DC
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 16:24   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 17:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dc2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Acrobat Reader DC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Acrobat Reader DC
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 16:14   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 16:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dc1.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
google มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): google
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 16:08   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 18:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

image_mouse6.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Mouse done มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mouse done
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มีนาคม 2564 15:36   แก้ไข: 24 มีนาคม 2564 15:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

image_mouse5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
mouse color มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): mouse color
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มีนาคม 2564 15:31   แก้ไข: 24 มีนาคม 2564 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

image_mouse4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
mouse size & color มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): mouse size & color
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มีนาคม 2564 15:10   แก้ไข: 24 มีนาคม 2564 15:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

image_mouse3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Adjust mouse & cursor size มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): mouse & cursor size
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มีนาคม 2564 14:44   แก้ไข: 24 มีนาคม 2564 14:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]