นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

ekwipoo1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เอกวิภู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เอกวิภู
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤษภาคม 2563 15:27   แก้ไข: 13 พฤษภาคม 2563 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rubber_for_covid_7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลิตภัณฑ์ยางพารา สงขลานครินทร์ ช่วยสถานการณ์โควิด-19 มีต่อ »

rubber_for_covid_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลิตภัณฑ์ยางพารา สงขลานครินทร์ ช่วยสถานการณ์โควิด-19 มีต่อ »

rubber_for_covid_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลิตภัณฑ์ยางพารา สงขลานครินทร์ ช่วยสถานการณ์โควิด-19 มีต่อ »

rubber_for_covid_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลิตภัณฑ์ยางพารา,สงขลานครินทร์,ช่วยสถานการณ์โควิด-19 มีต่อ »

rubber_for_civid_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลิตภัณฑ์ยางพารา,สงขลานครินทร์,ช่วยสถานการณ์โควิด-19 มีต่อ »

rubber_for_covid_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลิตภัณฑ์ยางพารา สงขลานครินทร์ ช่วยสถานการณ์โควิด-19 มีต่อ »

ekwipoo.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เอกวิภู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เอกวิภู
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤษภาคม 2563 14:52   แก้ไข: 13 พฤษภาคม 2563 14:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1.jpeg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤษภาคม 2563 16:28   แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2563 16:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rubber_shoes3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤษภาคม 2563 16:21   แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2563 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]