นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

sealed_containers7mar2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
มาตรฐานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท มีต่อ »

sealed_containers7mar2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
มาตรฐานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท มีต่อ »

boonprasit_2019_feb.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2562 12:00   แก้ไข: 25 กุมภาพันธ์ 2562 12:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Sense24Feb19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Sense มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Sense
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2562 19:00   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2562 19:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Regret24Feb19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Regret มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): regret
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2562 19:00   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2562 19:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Possession24Feb19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Possession มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Possession
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2562 19:00   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2562 19:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Patient24Feb19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Patient มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Patient
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2562 18:59   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2562 18:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Life24Feb19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): life
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2562 18:59   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2562 18:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Living24Feb19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Living มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Living
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2562 18:58   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2562 18:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Judge24Feb19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Judge มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): judge
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2562 18:57   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2562 18:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]