นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

voluntern_camp2020-7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ค่ายอาสาพัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มกราคม 2563 16:52   แก้ไข: 20 มกราคม 2563 16:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

voluntern_camp2020-6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ค่ายอาสาพัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มกราคม 2563 16:51   แก้ไข: 20 มกราคม 2563 16:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

volunteer_camp2020_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ค่ายอาสาพัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มกราคม 2563 16:50   แก้ไข: 20 มกราคม 2563 16:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

volunteer_camp2020_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ค่ายอาสาพัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มกราคม 2563 16:48   แก้ไข: 20 มกราคม 2563 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

volunteer_camp2020_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ค่ายอาสาพัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มกราคม 2563 16:46   แก้ไข: 20 มกราคม 2563 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

volunteer_camp2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
7 ค่ายอาสาพัฒนา พลังลูกสงขลานครินทร์ พัฒนาชุมชน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ค่ายอาสาพัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มกราคม 2563 16:43   แก้ไข: 20 มกราคม 2563 16:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

children_day15jan63_7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคมมอบของขวัญวันเด็ก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 มกราคม 2563 17:12   แก้ไข: 16 มกราคม 2563 17:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

children_day15jan63_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคมมอบของขวัญวันเด็ก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 มกราคม 2563 17:07   แก้ไข: 16 มกราคม 2563 17:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

children_day15jan63_6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคมมอบของขวัญวันเด็ก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 มกราคม 2563 17:05   แก้ไข: 16 มกราคม 2563 17:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

children_day15jan63_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคมมอบของขวัญวันเด็ก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 มกราคม 2563 17:03   แก้ไข: 16 มกราคม 2563 17:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]