นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

pangna_2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แก้ปัญหาร่องน้ำถูกกัดเซาะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ชายหาดถูกกัดเซาะ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2562 15:14   แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2562 15:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pangna_2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ฟื้นชายร่องน้ำ จ.พังงา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ชายหาดถูกกัดเซาะ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2562 15:14   แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2562 15:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pangna_2019_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.แก้ปัญหาร่องน้ำ บ้านน้าเค็ม และหาดคึกคัก จ.พังงา ถูกกัดเซาะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ม.อ.แก้ปัญหาร่องน้ำ จ.พังงา ถูกกัดเซาะ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2562 15:08   แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2562 15:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pangna_2019_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.แก้ปัญหาร่องน้ำ บ้านน้าเค็ม และหาดคึกคัก จ.พังงา ถูกกัดเซาะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ม.อ.แก้ปัญหาร่องน้ำถูกกัดเซาะ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2562 15:07   แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2562 15:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

leader_psu2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผู้บริหาร ม.อ.พบผู้นำนักศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ผู้บริหาร ม.อ.พบผู้นำนักศึกษา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2562 14:48   แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2562 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

leader_psu2019_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผู้บริหาร ม.อ.พบผู้นำนักศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ผู้บริหาร ม.อ.พบผู้นำนักศึกษา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2562 14:47   แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2562 14:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

leader_psu2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผู้บริหาร ม.อ.พบผู้นำนักศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ผู้บริหาร ม.อ.พบผู้นำนักศึกษา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2562 14:46   แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2562 14:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

leader_psu2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผู้บริหาร ม.อ.พบผู้นำนักศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ผู้บริหาร ม.อ.พบผู้นำนักศึกษา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2562 14:46   แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2562 14:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2-CreateName-New.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
2-CreateNameNew มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 2-CreateNameNew
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2562 14:08   แก้ไข: 24 ตุลาคม 2562 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

8-ShowRules.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
8-ShowRules มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 8-ShowRules
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2562 13:55   แก้ไข: 24 ตุลาคม 2562 13:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]