นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1.jpeg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤษภาคม 2563 16:28   แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2563 16:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rubber_shoes3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤษภาคม 2563 16:21   แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2563 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rubber_shoes_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤษภาคม 2563 16:20   แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2563 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rubber_shoes_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤษภาคม 2563 16:20   แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2563 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

enviraon2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นักวิจัยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.มอบหน้ากากผ้ารูปทรง 3 มิติ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หน้ากากผ้ารูปทรง 3 มิติ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤษภาคม 2563 15:50   แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2563 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นักวิจัยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. มอบหน้ากากผ้ารูปทรง 3 มิติ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หน้ากากผ้ารูปทรง 3 มิติ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤษภาคม 2563 15:50   แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2563 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

jelfor2020_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดร.จงดี บูรณชัย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): จงดี บูรณชัย
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 เมษายน 2563 16:30   แก้ไข: 30 เมษายน 2563 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

jelfor2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เจลและแอลกอฮอลล์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เจลและแอลกอฮอล์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 เมษายน 2563 14:40   แก้ไข: 30 เมษายน 2563 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

jelfor2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตัวอย่างของเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ตัวอย่างของเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 เมษายน 2563 14:39   แก้ไข: 30 เมษายน 2563 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

jelfor2020_3.jpg (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
จงดี บูรณชัย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): จงดี บูรณชัย
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 เมษายน 2563 14:38   แก้ไข: 30 เมษายน 2563 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]