นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Test6Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Test มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): test
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:57   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Start6Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Start มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): start
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:57   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Smile7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Smile มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): smile
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:57   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Silence7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Silence มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): silence
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:56   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Trouble6Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Trouble มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): trouble
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:56   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

World6Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
World มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): world
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:55   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Worry7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Worry มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): worry
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:55   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Soul7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Soul มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): soul
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:54   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Rich6Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Rich มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rich
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:53   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Need7Jul19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Need มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Need
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2562 09:53   แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2562 09:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]