นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

emp_staff.jpg (0)

File Address:
พนักงาน_สายสนับสนุน more »
Tag: พนักงาน_สายสนับสนุน
By Support จ๋า...   PermaLink
created: 27 March 2020 16:19   Modified: 27 March 2020 16:19 [ Report Abuse ]

off_staff.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หน้าจอ-ขรก_สายสนับสนุน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ข้าราชการสายสนับสนุน
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 มีนาคม 2563 16:17   แก้ไข: 27 มีนาคม 2563 16:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pawthai_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โปรตีนมะพร้าวผง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โปรตีนมะพร้าวผง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มีนาคม 2563 14:56   แก้ไข: 26 มีนาคม 2563 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pawthai2020_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โปรตีนมะพร้าวผง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โปรตีนมะพร้าวผง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มีนาคม 2563 14:56   แก้ไข: 26 มีนาคม 2563 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pawthai2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โปรตีนมะพร้าวผง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โปรตีนมะพร้าวผง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มีนาคม 2563 14:55   แก้ไข: 26 มีนาคม 2563 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

powthai2020.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โปรตีนมะพร้าวผง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โปรตีนมะพร้าวผง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มีนาคม 2563 14:55   แก้ไข: 26 มีนาคม 2563 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

workathome2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): covid19
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 มีนาคม 2563 12:52   แก้ไข: 25 มีนาคม 2563 12:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

workathome1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทำงานที่บ้านป้องกันCovid19 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): covid19
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 มีนาคม 2563 12:07   แก้ไข: 25 มีนาคม 2563 12:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

workathome.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทำงานที่บ้าน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทำงานที่บ้าน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 มีนาคม 2563 12:07   แก้ไข: 25 มีนาคม 2563 12:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kittiyapa2020_2_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พัชรกิตติยาภา  ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มีนาคม 2563 11:11   แก้ไข: 23 มีนาคม 2563 11:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]