นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

People14Mar19.PNG (0)

File Address:
People more »
Tag: people
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 14 March 2019 18:53   Modified: 14 March 2019 18:53 [ Report Abuse ]

Nice14Mar19.PNG (0)

File Address:
Nice more »
Tag: nice
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 14 March 2019 18:52   Modified: 14 March 2019 18:52 [ Report Abuse ]

Home14Mar19.PNG (0)

File Address:
Home more »
Tag: home
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 14 March 2019 18:52   Modified: 14 March 2019 18:52 [ Report Abuse ]

Heart14Mar19.PNG (0)

File Address:
Heart more »
Tag: heart
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 14 March 2019 18:52   Modified: 14 March 2019 18:52 [ Report Abuse ]

Gratitude14Mar19.PNG (0)

File Address:
Gratitude more »
Tag: gratitude
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 14 March 2019 18:51   Modified: 14 March 2019 18:51 [ Report Abuse ]

Fail14Mar19.PNG (0)

File Address:
Fail more »
Tag: fail
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 14 March 2019 18:51   Modified: 14 March 2019 18:51 [ Report Abuse ]

Experience14Mar19.PNG (0)

File Address:
Experience more »
Tag: experience
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 14 March 2019 18:51   Modified: 14 March 2019 18:51 [ Report Abuse ]

Courage14Mar19.PNG (0)

File Address:
Courage more »
Tag: Courage
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 14 March 2019 18:50   Modified: 14 March 2019 18:50 [ Report Abuse ]

Conquer14Mar19.PNG (0)

File Address:
Conquer more »
Tag: Conquer
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 14 March 2019 18:50   Modified: 14 March 2019 18:50 [ Report Abuse ]

Bark14Mar19.PNG (0)

File Address:
Bark more »
Tag: Bark
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 14 March 2019 18:49   Modified: 14 March 2019 18:50 [ Report Abuse ]