นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

NewItem471.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หน้าจอเพิ่ม-ลบรายชื่อกรรมการในระบบ Competency online มีต่อ »

EditComm.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หน้าจอ-แก้ไขกรรมการในระบบ competency online มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): แก้ไขกรรมการในระบบประเมิน  หนา้จอแก้ไขกรรมการในระบบ competency online
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 มิถุนายน 2563 10:29   แก้ไข: 29 มิถุนายน 2563 10:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

calendar.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ปฏิทินการลา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปฏิทินการลาวันหยุดพิเศษ
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มิถุนายน 2563 10:17   แก้ไข: 23 มิถุนายน 2563 10:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

AbsentSpecialday.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิธีลาคร่อมวันตรุษจีน มีต่อ »

change-alias.zip (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
PHP for change alias in joomla มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Alias  joomla
โดย LookTao   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 มิถุนายน 2563 14:03   แก้ไข: 15 มิถุนายน 2563 14:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

W10.png (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
w10 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): w10
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤษภาคม 2563 09:45   แก้ไข: 28 พฤษภาคม 2563 09:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

W7.png (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
W7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): W7
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤษภาคม 2563 09:44   แก้ไข: 28 พฤษภาคม 2563 09:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PR61.png (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Class มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): class
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2563 11:29   แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2563 11:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ZPana.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Panasonic มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): panasonic
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2563 11:28   แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2563 11:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ZHP.png (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ZHP.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2563 11:03   แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2563 11:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]