นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

เมื่อวาน 20 มี.ค.55 ช่วง 13:30 - 15:30 น.ที่ภาควิชาฯมีการสอบ General competency ข้อสอบสองส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆในการทำงานตามมาตรฐาน ISO จะเป็นข้อสอบตัวเลือกปรนัย ส่วนที่สองเป็นการตอบแบบอัตนัย สงสัยคนตรวจต้องสนุกกับการอ่านแน่นอนเลย เพราะข้อสอบค่อนข้างเป็นการประเมินความคิด ทัศนคติในการทำงานโดยคำนึงถึงมาตรฐานและคุณธรรม จริยธรรม ชอบข้อสอบค่ะ ส่วนตอนเที่ยงเข้าฟังกิจกรรม New Star Research Project ของคุณหมอที่ภาควิชาฯ คราวนี้คุณหมอเม่นจากนิติเวช เอางานที่กำลังทำในการเรียนต่อยอดระบาดวิทยามาเล่าให้ฟัง เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pom.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ