นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

เป็นอีกครั้ง ที่ "ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ." ให้ความช่วยเหลือ "ศูนย์เครื่องกลาง ของคณะวทท." ในการติดตั้ง แก้ไข โปรแกรมเกี่ยวกับเครื่องมือ ผ่านทางโทรศัพท์ โดยคุณ iHam และโดยใช้ข้อมูลจากคุณ ServiceMan ใน SEC Webboard ด้วย

 

ตอนนี้นักศึกษาใช้เครื่องสบาย hair ไปแล้วครับ

 

คนดีมีน้ำใจ+โลกออนไลน์ มันดีอย่างนี้นี่เอง

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.238.176
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ