นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

หัวใจองค์กรแห่งความสุข

1. เป็นองค์กรที่มีความสัมพันธ์แบบต้อง เชื่อใจ  ไว้วางใจต่อกัน เป็นทีมเดียวกัน

2. เป็นองค์กรที่สมาชิกรู้หน้าที่และความรับผิดชอบ มีการยอมรับบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน

3.เป็นองค์กรที่สมาชิกรู้คุณค่าของตนเอง

4. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภายในภายนอกองค์กร

5. เป็นองค์กรที่สร้างและเตรียมสมาชิกให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม, AEC)

องค์กรของคุณมีสิ่งเหล่านี้หรือยัง

 

Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.232.51.69
Message:  
Load Editor
   
Cancel or