นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
Ico64
นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 0

สัมภาษณ์ตัวแทนองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ปี 2557 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ม.อ.สุราษฎร์ธานีจากการประกวดเวทีคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 4 หัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนิสิตนักศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3 D และโครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ 19-21 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ติดตามเข้าชมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=mCJ3qk9IDFk
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48

ความจริงเขียนเป็นบันทึกน่าจะดีกว่านะคะ จะได้ใส่คำหลักเพื่อให้สืบค้นได้ทีหลังด้วยค่ะ ถ้าเป็นอนุทินแบบนี้ พอผ่านไปนานๆจะหาเจอได้ยากค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.34
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ