นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

บุคลากรบางคนไม่สวมหมวกกันน็อค แล้วเราจะสอนนักศึกษาให้สวมได้อย่างไร
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

Ico48

ต้องมอบหมายให้เขาไปสอนให้นักศึกษาใส่หมวกกันน็อคครับ

Ico48

ต้องรณรงค์แบบเข้มงวด

Ico48

เห็นด้วนกะท่านหมวกเหลือง ขณะเข้าแชร์ยังสวมอยู่เลย อิอิ

Ico48

เห็นด้วยกะท่านหมวกเหลือง ขณะเข้าแชร์ยังสวมอยู่เลย อิอิ (แก้ไข)☺️

Ico48

สวัสดีครับ

สำหรับวิทยาเขตปัตตานี เคยนำเสนอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามนี้ครับ

๑. เมื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทำผิดกฎจราจร ก็ให้เจ้าหน้าที่จราจรมหาวิทยาลัยดำเนินการส่งข้อมูลความผิดไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคลากรตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด หรือส่งตรงไปยังส่วนกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคลากร

๒. หน่วยงานที่ดูแลด้านบุคลากร ดำเนินการพิจารณาความผิดและโทษตามระเบียบราชการ เช่น ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พร้อมบันทึกข้อมูลสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป และเป็นแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ชี้นำสังคม

"การสอนที่ดี คือ การทำให้ดู" แต่การทำให้ดูหรือจะสู้ความยุติธรรมในทุกระดับชั้น

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.206.238.77
Message:  
Load Editor
   
Cancel or