นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Journals

08 July 2011
Ico48

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

By miyashiki
Flowers: 0
Ico48

ความสามัคคีปรองดอง..

จะนำพาซึ่งความสุขจริงหรือไม่...

By miyashiki
Flowers: 0
Ico48
อบรมคราวนี้ ตื่นเต้น..ไม่ง่วงแฮะ...
By miyashiki
Flowers: 1
Ico48

อบรม share.psu.ac.th

 

By miyashiki
Flowers: 2