นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

อนุทิน

24 มิถุนายน 2555
Ico48

ความเคยชิน = ความถูกต้อง [?]

โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ดอกไม้: 2
21 มิถุนายน 2555
Ico48

DO Lecture [Ideas + Energy = Change]

โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ดอกไม้: 2
26 มิถุนายน 2554
Ico48
the last lecture
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
ดอกไม้: 0